Slik selger vi.Steg 1.
Vi møter kunden via Mittanbud, Google, nettverk, osv - og over telefon eller epost blir de grunnleggende detaljene diskutert.

Steg 2.
Vi gir et prisestimat basert på tideliggere jobber, samt årets timepriser og daværende materialepriser. Dette blir et estimat med en 10-20% differanse. Vi gir den prisen basert på hvordan prosjektet presenteres for oss over mittanbud, epost, telefon, osv. 

Steg 3.
Både Bolig Betong AS og kundens besluttningstagere avgjør om begge parter ønsker et åpent og ærlig samarbeide. 


Steg 4.
Vi avklarer om kunden har ytterligere besluttningstagere som må være med på å ta besluttningen under en befaring. 


Steg 5.

Bolig Betong AS fakturerer 750kr / timen for en befaring, fra vi setter oss i bilen til vi er tilbake på kontoret. Befaringen er vår første anledning til å møtes ansikt til ansikt, men det er også den siste anledningen til å avdekke problemer med prosjekteringen eller andre utfordringer. Det er også i Steg 5 vi verifiserer  beskrivelsen fra Steg 2. 

Steg 7.

Finansiering. 


Slik bygger vi. Steg 6.
Ved et tilslag og enighet om finansiering, går vi videre til å avklare noen tidsrammer.
STeg 7.

Arbeidet går i gang..


Steg 8. Arbeidet avsluttes.


Steg 9. Faktura.


Steg 10. Evaluering. 

Følg oss

Copyright © Bolig Betong AS